3D vizualizace

Vizualizace formou 3D modelů nabízí v dnešní době díky své vysoké kvalitě a následné variabilitě široké možnosti využití. Mezi nejběžnější příklady užití, které v této oblasti nabízíme patří: 
 

Vizualizace 3D modelů dle dodané dokumentace.

Na základě dodaných dokumentací, fotografických podkladů, kreseb či skic ve vhodném měřítku dokážeme vytvořit plně editovatelný 3D model. Model je také možné vytvořit na základě textového popisu - v tomto případě se nejdříve připraví skici, ze kterých se vymodeluje vizuál.

3D vizualizace

 Vizualizace produktových výrobků (obaly na krabičky, léky, tuby, lahvičky apod.)

Potřebujete-li svůj produkt prezentovat v dostatečně vysokém rozlišení je 3D model výhodnějším řešením oproti fotografii. Výhodou takto vymodelovaného produktu je rychlá a snadná editace (např. vytvoření více záběrů na daný produkt) a výstupy pro velká rozlišení při zachování nejvyšší kvality.

3D vizualizace produktů

Vizualizace charakterových postav, objektů či prvků.

3D postavičky či prvky jsou čím dál častěji využívanou formou prezentování firmy či slouží jako doprovodné prvky různých tisštěných materiálů, webových portálů apod. Na základě dodaných podkladů nebo písemných požadavků můžeme připravit vizualizaci modelu postavy, studie či prvku pro další užití. 

3D vizualizace

Vizualizace 2D prvků do 3D (např. loga, prvky určené na web, ikony apod.)

Z dodaného dvourozměrného prvku či symbolu jsme schopni připravit 3D objekt pro použití ať už na web nebo pro tisk.

3D vizualizace loga - symboly

 

Ve výsledku umíme předat vizualizace v hi-res či low-res rozlišení pro další použití jak pro tisk, web, nebo například do prezentací. Vytvořené a otexturované zdrojové modely můžeme předat pro další použití ve formátech *.3ds a *.c4d.