Firemní časopisy

Provádíme typografickou úpravu a zlom časopisů, elektronických newsletterů a jiných periodik

Naše služby mohou potřebovat společnosti, které mají vlastní redakci, ale nemají DTP a grafické pracoviště pro úpravu sazby, zlom a realizaci. Můžeme nabídnout kvalitní technické zázemí, kreativu při zpracování zakázky a respektování vizuálního stylu a požadavků našeho klienta.

Jak obvykle postupujeme?

  1. Od klienta obdržíme schválený text, obrazový materiál a jednoduchou maketu časopisu, která obsahuje rozvržení článků na stranách. My zpracujeme dodaný materiál – provedeme barevné korekce a případné retuše obrázků, navrhneme úpravu a zlom jednotlivých stran.
  2. Takto připravené stránky uložíme do formátu PDF, vyznačíme zde případné požadavky z naší strany (např. nutné zkrácení textu atd.). Tyto PDF soubory s možností vkládání korektur zašleme klientovi k náhledu.
  3. Klient provede nebo nechá provést korektury, které vyznačí nástroji pro korekci textů, obrázků atd. do PDF, tento soubor uloží a zašle zpět nám.
  4. Korektury zapracujeme a tyto dva kroky se opakují až do fáze finálního schválení stránky.
  5. V případě, že časopis obsahuje inzerci, kterou dodává jiný tvůrce, po obdržení takového souboru jej zkontrolujeme po technické stránce, zejména rozměr, barevnost a kvalitu. Soubory, které odpovídají technickým požadavkům, zařadíme do časopisu.
  6. Po závěrečném schválení celého časopisu, zhotovíme z vybraných komponentů (zejména obrázků, příp. z celé titulní strany) digitální certifikovaný nátisk pro kontrolu před tiskem. Dále vygenerujeme PDF soubor v tiskové kvalitě pro příšlunou tiskovou technologii a připravíme maketu časopisu pro předání do tisku.
  7. Tisk si klient může zajistit sám, nebo mu tisk zajistíme my v některé z našich partnerských tiskáren na základě požadované technologie tisku, nároků na knihařské zpracování a ostatní faktory.
  8. Finální verzi časopisu na požádání zároveň připravíme ve formě optimalizovaného PDF dokumentu určeného pro umístění na internetu.