Corporate Design (jednotný vizuální styl)

Jednotný vizuální styl je základním pilířem pro vybudování jasné identifikace příslušné společnosti. Při dobře nastavené koncepci grafiky a dodržováním stanovených pravidel si firma buduje svou jasnou identitu mezi konkurencí.

Základem jednotného vizuálního stylu je logo společnosti. Toto logo by mělo být snadno zapamatovatelné, dobře čitelné a originální. Na logo následně navazuje grafický manuál, který řeší základní podobu loga v různých aplikacích, ochrannou zónu loga, zakázané použití loga atd.

Další prvky jednotného stylu jsou:

  • firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky)
  • propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy)
  • navigační systémy, grafika na auta apod.
  • webové stránky a veškerá elektronická propagace

Naše studio má v této oblasti poměrně bohaté zkušenosti. Budeme se spolu s Vámi podílet na nalezení optimálního řešení, případně zrealizujeme Váš koncept, nebo samostatně navrhneme podobu Vašeho jednotného vizuálního stylu.