Návrhy Loga

Logo tvoří základní rozlišovací prvek společnosti, výrobku nebo služby

Logo je velmi důležitý komunikační nástroj, představuje vizuální identitu Vaší značky, výrobku nebo služby. Kvalitní a promyšlený grafický návrh a provedení loga je důležité hned z několika úhlů pohledu. Dobré a funkční logo by mělo být navrženo v souladu s následujícími zásadami:

  • nesmí postrádat originalitu a snadnou zapamatovatelnost
  • musí vykazovat dobrou čitelnost (logo nesmí být příliš komplikované a překombinované ani z hlediska motivu, ani z hlediska typografického zpracování)
  • návrh musí počítat i s různými možnostmi reprodukovatelnosti (šedoškálové provedení, provedení formou perovky, negativní a další varianty)
  • logo musí být dobře čitelné i při zmenšení např. na malé reklamní předněty (kancelářské potřeby, klíčenky nebo drobnou elektroniku), na vizitky, razítka apod.

V našem studiu máme s tvorbou firemní značky dlouholeté zkušenosti, prohlédněte si některé naše práce.