Sazba / Zlom

Nabízíme zlom jednoduchých i složitých dokumentů

Nabízíme zlom a typografickou úpravu od jednoduchých tiskovin až po tiskoviny složitějšího charakteru včetně tabulek, grafů, schémat apod. Abychom zakázku zpracovali co nejlépe a nejefektivněji, v co nejkratší možné době, potřebujeme mít k dispozici co nejkvalitnější zadání/podklad, ze kterého budeme vycházet.

Jaké požadujeme podklady:

  1. Imprimované texty ve Wordu nebo v OpenOffice formátu.
  2. V textu již nesmí být žádné revizní poznámky, poznámky formou grafických prvků jako např. kreslené šipky apod.
  3. V případě tvorby grafů požadujeme hodnoty grafů v elektronické podobě (typicky formát Excel).
  4. U složitějších materiálů uvítáme maketu řazení stránek.
  5. Pokud má dokument obsahovat obrázky, požadujeme je dodat samostatně, tedy ne jako součást textového dokumentu. Obrázky musí být v dostatečné kvalitě a rozlišení.

Jazykové mutace tiskovin tzv. počeštění

Někteří klienti se na nás obrací s následující prosbou.

„Máme již hotová data z ciziny, potřebujeme nahradit cizojazyčný text češtinou“.

Před zadáním zakázky tohoto typu požadujeme vždy od klienta dodání originálních zdrojových souborů. Po zjištění druhu a verze použité aplikace, obsažených písmech apod., sdělíme zákazníkovi naše možnosti, případně návrh řešení realizace. Nejčastějším problémem bývá druh fontu, který je v dokumentu použit. Řešením je zakoupení české verze použitého fontu (pokud je font lokalizován pro naši oblast) nebo vyhledání a nahrazení fontem podobným.