Archový obtah

Archový obtah slouží u vícestránkového dokumentu ke kontrole vyřazení stránek na archu. Provádí ho většinou tiskárna na velkoplošném plotteru na obyčejný papír s hrubým rastrem tisku, barevnost v tomto případě nehraje roli, kontroluje se jen vyřazení. Pro kontrolu barevnosti slouží digitální certifikovaný nátisk.

zpět do slovníku