Autotypická síť

Autotypická síť je síť na sebe kolmých čar, která se používá pro rozdělení polotónových obrázků na tiskové body. Hustota sítě bývá definována jako počet linek na 1 cm (lpc), případně počet linek na 1 palec (lpi). Při reprodukování polotónu se uplatní pouze čtverečky, které jsou viditelné mezi sítí linek. Tímto způsobem vzniknou tiskové body. Ty mohou mít různý tvar – kruhový, kosočtvercový, eliptický, čarový, čtvercový nebo křížový. Čím je autotypická síť hustší, tím je tiskový rastr jemnější a méně viditelný. Jemnost rastru je limitována zamýšlenou tiskovou technologií a kvalitou potiskovaného materiálu.

zpět do slovníku