Bitmapový obrázek

Bitmapový obrázek je polotónový obrázek převedený do elektronické podoby. Je vlastně složen z velmi malých čtverečků o různé sytosti barvy. Těmto čtverečkům se říká obrazové body. Obrazové body jsou tak malé, že je za normálních okolností lidské oko nerozezná a považuje takový obraz za polotónový. Bitmapové obrázky jsou limitovány svou skutečnou maximální velikostí. Při přílišném zvětšování takového obrázku (zvláště pokud zvětšovaný obrázek není příliš kvalitní a byl uložen s vysokou kompresí) se čtverečky reprezentující jednotlivé obrazové body mohou zvětšit natolik, že jsou viditelné i pouhým okem. Takový obrázek působí kostrbatě a rozostřeně. Kvalita bitmapového obrázku se vyjadřuje jako DPI (Dots per inch). Znamená to, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec (inch) je 2,54 cm. Někdy se také užívá zkratky PPI čili pixels per inch, pixely na palec. Pro tiskové účely jsou potřebné obrázky které mají při požadované velikosti obrazové rozlišení 300 dpi. Nejběžnější elektronické formáty bitmapových obrázků jsou xxx.raw, xxx.tif, xxx.psd a xxx.jpg.

zpět do slovníku