CTP

CTP je zkratka z anglického Computer To Plate. Označuje se tak elektronická montáž a příprava tiskových desek přímo z počítače, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku. Další výhodu CTP je velká přesnost a schopnost reprodukovat i velmi světlé odstíny barev.

zpět do slovníku