Dvojtečka

Dvojtečka se používá jako 1. interpunkční znaménko, píše se bez mezery za poslední znak, uvozuje další část věty například v přímé řeči, nebo následuje-li výčet položek; 2. děleno v případě matematického znaménka nebo vyjádření poměru se píše s mezerami 10 : 5 = 2, 3 : 2 (tři ku dvěma); 3. skóre a časový údaj, tady se píše bez mezer, zápas skončil 6:3, hodiny.minuty:vte­řiny. (další podrobnosti viz. pravidla českého pravopisu)

zpět do slovníku