Formát inzerce

Formát inzerce je důležitý údaj pro zadání tvorby inzerátu. Objevují se zde nejčastěti 3 následující pojmy: Formát na zrcadlo – Inzerce je umístěna na stránce tak, že nepřesahuje tzv. sazební obrazec (zrcadlo sazby). Kolem inzerátu je směrem k okrajům a do hřbetu tiskoviny nepotištěné místo. Formát na spadávku – V tomto případě inzerce na stránce zasahuje až k okraji papíru. Tady je potřeba dávat pozor na to, aby důležité prvky jako je text nebo loga atd. byly umístěny dostatečně daleko od okraje. Při nepřesném oříznutí tiskoviny na čistý formát by mohlo dojít k jejich odříznutí. Data pro takový inzerát musí také obsahovat tzv. spadávku. Formát před ořezem – Dalo by se říci, že toto je v podstatě hrubý formát tiskoviny. Ve skutečnosti je to ale čistý formát, ke kterému byl přičten údaj o požadované velikosti spadávky. Rozměr spadávky nemusí být vždy stejný. Je závislý na dalším technologickém zpracování tiskoviny. Tato hodnota bývá také jednoduše uvedena jako např. +3 mm spad.

zpět do slovníku