Hvězdička

Hvězdička se používá jako označení 1. narozen píše se před číslicí, místem nebo jménem, odděluje se od něj mezerou např. * 1639, * Hradec Králové; 2. poznámka (odvolávka) v tomto případě se píše bez mezery přímo za výraz nebo část textu, ke kterému se poznámka vztahuje. Pokud je v textu více poznámek je vhodnější použít číslice v podobě horního idexu. (další podrobnosti viz. pravidla českého pravopisu)

zpět do slovníku