Kapitálky

Kapitálky (tzv. vyznačovací písmo) jsou písmena, která mají kresbu stejnou jako verzálky, ale o velikosti střední výšky písma. V případě, že se v textu vyskytují velká písmena (např. u vlastních jmen) má velké písmeno podobu běžné verzálky.

zpět do slovníku