Korektura

Korektura znamená vyznačení oprav nebo požadovaných změn v rozpracované tiskovině.

zpět do slovníku