Obtah

Obtah je zkušební tisk. Je určený ke kontrole a vyznačení korektur. Obtah může být proveden v různých fázích výroby tiskoviny – je možné setkat se s pojmy jako sloupcový obtah, stránkový obtah příp. archový obtah.

zpět do slovníku