Ořízka

Ořízka jsou boky knižního bloku v místě, kde byly listy zarovnány oříznutím.

zpět do slovníku