PDF

Formát PDF – Portable Document Format (Přenosný formát Dokumentu) vyvinula společnost Adobe jako datový formát, který je nezávislý na platormě. V praxi je tedy možné vytvořit např. na platformě Macintosh grafický návrh inzerce, použít v něm určité fonty, fotografie a po korektním uložením do souboru PDF přeposlat kolegovi, který používá platformu Windows. Ten ho pak otevře ve svém prostředí a vidí ho zcela stejně jako autor dokumentu.

Pro zobrazení PDF dokumentu je možné použít Acrobat Reader, který společnost Adobe poskytuje zdarma ke stažení na svých stránkách nebo komerční produkt firmy Adobe Acrobat. Mimo to lze PDF soubory prohlížet i jinými softwary třetích výrobců.

zpět do slovníku