Polotónový obrázek

Polotónový obrázek jinak také polotón je takový, který obsahuje škálu různých sytostí barvy od 0 % do 100 %. Může to být např. barevná nebo černobílá fotografie, kresba tužkou nebo pastelem, akvarel a mnoho dalších. Pro přenesení takového obrázku do tisku je potřeba jej rozdělit na tiskové body o sytosti 100 %. Aby bylo zachováno pokrytí barvy v tom kterém místě, jsou tiskové body různě veliké. Poměr mezi velikostí tiskového bodu a bílým papírem potom vyjadřuje procento sytosti barvy v daném místě. Pro rozdělení polotónových obrázků na tiskové body se používá tzv. autotypická síť. Podle toho je také možné se setkat pro tyto obrázky s označením „autka“. V digitalizované formě je takový obrázek označován jako bitmapový.

zpět do slovníku