Prepress

Výrazem Prepress označujeme finální fázi přípravy tiskoviny do tisku.

zpět do slovníku