Prostrkání

Prostrkání v sazbě udává vzájemnou vzdálenost jednotlivých liter. Prostrkaný text (se zvětšenými mezerami mezi jednotlivými písmeny) můžeme zařadit do skupiny vyznačovacích písem.

zpět do slovníku