Remitenda

Remitenda je neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.

zpět do slovníku