RIP

Zkratka RIP (z angličtiny Raster Image Processor) je hardwarový nebo softwarový mechanizmus, který zajišťuje převod tiskových dat, např. tiskové PDF, na rastr tak, aby následně bylo možné vyrobit např. tiskové desky.

zpět do slovníku