Rodina písem

Rodina písem zahrnuje jedno písmo např. Garamond nebo Futura ve všech řezech.

zpět do slovníku