Sazba

Sazba je soubor písmen (liter) nebo řádků, zhotovených nejčastěji ze slitiny několika kovů, seřazených za sebou do odstavců, sloupců nebo stran, ze kterých se tiskne text. Takováto sazba se využívala zejména u tzv. knihtisku. S převedením tohoto oboru do oblasti výpočetní techniky se objevuje výraz elektronická sazba. Tento pojem v sobě může sdružovat několik oborů. Samotnou práci sazeče, zlom (technickou redakci), typografickou a grafickou úpravu textu. Tato práce předpokládá znalost základních pravidel sazby.

zpět do slovníku