Středník

Středník je interpunkční znaménko, píše se bez mezery za poslední znak, vyjadřuje těsnější spojení 2 vět, také se používá ve výčtu pro oddělení desetinných číslic. (další podrobnosti viz. pravidla českého pravopisu)

zpět do slovníku