Stupeň

Stupeň jako samostatně použitá značka ve tvaru horního indexu (např. při označení velikosti úhlu) se od číselného údaje neodděluje mezerou. Toto pravidlo platí pro všechny značky ve tvaru horního indexu. Je-li ale k němu připojeno např. písmeno C, při vyjádření teploty (°C), značka se od číselného údaje odděluje mezerou: 23 °C = 23 stupně Celsia. (další podrobnosti viz. pravidla českého pravopisu)

zpět do slovníku