Typografická měrná soustava

Typografická měrná soustava – poprvé ji stanovil r. 1737 francouzský písmolijec Pierre Simon Fournier (1712–1768). Vycházel z pařížské stopy = 32,48 cm. Sjednotil nejen rozměry, ale i terminologii typografického materiálu. Od roku 1840 se v rakouských zemích používala typografická soustava pražského rodáka, písmolijce a knihaře Bohumila Haase. Ten jako základ použil rakouskou stopu = 31,60 cm. Vedle těchto dvou současně vznikla také anglosaská (monotypová) měrná soustava. Základem je anglická stopa = 30,47 cm. Dodnes se používá v Anglii, USA a Švýcarsku. V r. 1774 François Ambroise Didot (1730–1804), francouzský knihtiskař, původní systém z roku 1737 přizpůsobil k metrické soustavě zaváděné tehdy ve Francii a vznikla Didotova měrná soustava. Stanovil základní jednotku soustavy, kterou je 1 typografický bod. K měření větších rozměrů určil cicero, tedy 12 typografických bodů. Tento měrný systém, starší než metrická soustava, používají typografové a tiskaři téměř v celé Evropě.

zpět do slovníku