Vektorový obrázek

Vektorový obrázek je perový obrázek převedený do elektronické podoby. Obrázek není složen z jednotlivých bodů, ale ze křivek – vektorů. Křivky spojují jednotlivé kotevní body a mohou mít definovanou výplň (barevná plocha, přechod atp.). Tyto čáry se nazývají Bézierovy křivky. Francouzský matematik Pierre Bézier vyvinul metodu, díky které je schopen popsat pomocí čtyř bodů libovolný úsek křivky. Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (tzv. kotevní body) a dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolní body). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Pro svou vlastnost, že je lze prakticky neomezeně zvětšovat a zmenšovat bez ztráty kvality, se vektory nejčastěji využívají pro digitalizaci log, značek, piktogramů apod. Nejběžnější elektronické formáty vektorových obrázků jsou xxx.ai, xxx.eps, xxx.svg, xxx.pdf a xxx. cdr.

Důležitá poznámka: Prostým vložením bitmapového obrázku do programu, který je určen pro práci s vektory, se z něj vektorová grafika nestane!

zpět do slovníku