Výpustka

Výpustka někdy také „trojtečka“ se používá pro naznačení pomlky v textu nebo v případě vynechání části textu. Je-li to možné, správně se pro výpustku používá speciální znak, jinak si pomůžeme 3 tečkami. V tom případě se mezi jednotlivé tečky i přiléhající znak vkládá tenká mezera. Výpustka se píše k příslušnému výrazu bez mezery, s mezerou se píše pouze, když nahrazuje neúplný výčet, na konci věty se za výpustku další tečka již nepíše. (další podrobnosti viz. pravidla českého pravopisu)

zpět do slovníku