Vyznačovací písmo

Vyznačovací písmo je odvozené od základního písma, ale jeho charakter se natolik liší, že v souvislém textu dostatečně upoutá pozornos. Základní písmo spolu s vyznačovacími tvoří tzv. rodinu písem.

zpět do slovníku