Závorky

Závorky se používají na začátku a na konci vloženého textu, nejběžnější jsou kulaté ( ), další varianty jsou [ ] { } < > Závorky se píší vždy těsně (bez mezer) k textu, který je v nich vložen. Naopak od ostatního textu se oddělují mezerou. (další podrobnosti viz. pravidla českého pravopisu)

zpět do slovníku