Zrcadlo sazby

Zrcadlo sazby je vymezený prostor na stránce tiskoviny. Pro názornost to může být třeba obdélník, který je na stránce umístěn tak, že nahoře, dole, vlevo a vparvo je mezi ním a koncem stránky přesně definovaná mezera (okraj). V zásadě by všechny texty, fotografie a grafiky měly být uvnitř tohoto prostoru. Zrcadlo sazby je na všech stránkách tiskoviny, které mají stejný charakter, totožné. Jedna tiskovina může ale obsahovat více různě definovaných zrcadel sazby. Mimo zrcadlo bývá zpravidla umístěna paginace, záhlaví a zápatí strany.

zpět do slovníku