Tvorba PowerPoint prezentací

V návaznosti na konkrétní potřeby klienta nabízíme zpracování grafického návrhu PowerPointové prezentace včetně následného vytvoření PowerPointových šablon.

Vytváříme graficky poutavý design, který vhodně doplňuje obsah prezentace a dokáže zaujmout pozornost posluchačů. Při tvorbě PowerPointové šablony respektujeme vizuální styl společnosti, klademe důraz na originalitu a čistý design.

Vytváříme nejen nové návrhy, nabízíme i redesign stávajích PowerPoint prezentací.

Nabízíme také vytvoření animací, které mohou vhodně doplnit samotnou prezentaci o představení společnosti/produktu/služby apod. Animace může být také použita jako smyčka, která se zobrazuje účastníkům před zahájením prezentace.